9 Milyon Nüfuslu İsveç’ten Neden Bu kadar Fazla Startup Çıkıyor?

Sadece 9 milyon nüfuslu bir ülkeden bahsediyoruz, bir İstanbul bile etmeyen. Son zamanlarda çıkardığı startuplarla ünlü olan İsveç’in neden bu konuda bu kadar başarılı olduğunu merak ediyor musunuz?

pic23

İsveç ; ülkede çalışanlara bolca sosyal yardım yapan ve bol miktarda tatil veren yüksek vergili ve yüksek harcamalı bir İskandinav ülkesi. Araştırmalar, bir ülkenin hükümetinin kişi başına harcama miktarını ne kadar çok arttırırsa, kişi başına düşen yeni girişim sayısının o kadar az olduğunu gösteriyor. Yüksek tutarlı vergiler, girişimcilerin beklenen kazançlarını ve dolayısıyla yeni şirket kurma teşviklerini azaltıyor.

Ve yine de 9 milyon nüfuslü bir ülke olan İsveç, yüksek vergi oranına rağmen beklenmedik düzeyde yeni ve iddialı işletmelerin oluşumunu teşvik etmeyi cazip kılıyor. Müzik dinleme hizmeti olan Spotify gibi küresel şirketler; çevrimiçi ödeme firması Klarna; ve oyun şirketi King, hepsi burada kuruldu. Stokholm, Silikon Vadisi’nden sonra milyar dolarlık teknoloji şirketleri üreten 2.ülke! 18 ila 64 yaşlarındaki İsveçliler’in yaklaşık yüzde 65’i, bu yaş grubundaki Amerikalılara  ( %47 ) kıyasla yaşadıkları yerde, bir firmada çalışmaya başlamak için daha iyi fırsatlar olduğunu düşünüyor.

Yeni başlayan startuplar için üretmek, verimlilik, yeni iş kolu yaratma ve her şeyden önce dinamizm önemlidir; özellikle yeni iş yaratma süreci ABD gibi bir ülkede bile yavaşlıyor ise. Yeni açılan işletmelerle bugünkü kültürel büyümeye rağmen, ABD’deki tüm firmaların sadece % 8’i bu tanıma uyuyor. İsveç’in GSYİH’sı 1990’ların ortalarından beri diğer büyük Avrupa ülkelerinin GSYİH’sından daha iyi performans gösterdi. Öyleyse İsveç haklı olarak ne yapıyor?

Bu sorunun cevabını verecek birkaç sonuç var; bunların çoğu son 30 yılda meydana gelen değişiklikleri içeriyor. 1990’dan bu yana İsveç, yeni başlayan firmaların büyük, hazır firmalarla rekabet etmesini kolaylaştırıyor. 20. yüzyıl ekonomisti Joseph Schumpeter, “yaratıcı yıkım” meydana geldiğinde ekonomilerin geliştiğini, yani yeni başlayan şirketlerin, yerleşik şirketlerin yerine geçebileceğini söyleyen bir teoriyi ortaya koydu. İsveç, kamu mülkiyetinin piyasaya egemen olduğu, bu tür değişikliklerin yapılmasını zorlaştıran, ancak düzenlemelerin bundan sonra hafifletildiği, ağır düzenlenmiş bir ekonomiye sahipti. İsveç, tekellerin piyasaya hâkim olmasını zorlaştırırken, ABD’nin İsveç Araştırma Departmanı’nda ekonomist olan Lars Persson şunları söylüyordu, “Büyük oranda anti-tekel yasalarını bozarak ve sanayi konsolidasyonuna izin vererek” insanların büyük şirketleri ve kuruluşları tercih etmesi için uğraşıyordu.

İsveç reformları, GSYİH büyümesinin azaldığı, işsizliğin hızlandığı 1990’lı yıllarda yaşanan mali krizin bir sonucuydu ve hükümet, kendi para biriminin devalüasyonundan kaçınmak için faiz oranlarını yüzde 500’e yükseltti. Persson’a göre, ekonomik büyümeye hızlı bir başlangıç ​​yapmak için hükümet, taksiler, elektrik, telekomünikasyon, demiryolları ve şehir içi hava yolculuğu gibi endüstrileri deregüle etti. Deregülasyon (serbest bırakma) , telekomünikasyon gibi endüstride daha fazla müşteri çeken, daha düşük fiyatlara işlem yapanlara yardımcı oldu. Persson, sözde “ürün pazarı reformları” yeni şirketlerin lisans almasını kolaylaştırdı ve verimsiz eski firmaların pazardan çıkarılmasına yardımcı oldu” dedi. 1993’te yapılan yeni Rekabet Yasası ile , büyük birleşmeler ve rekabet karşıtı uygulamalar engellemeye çalışıldı. İsveç Kraliyet Enstitüsü Ekonomi profesörü Pontus Braunerhjelm, “Tekellerin piyasaya hâkim olmasını zorlaştırırsanız, o zaman yeni firmaların pazara girmesine yardımcı olursunuz” dedi.

İsveç ayrıca, kurumlar vergisi oranlarının düşürülmesinin girişimciliği teşvik etmesine yardımcı olabileceği konusunda tartışmalı bir fikre güvence verdi.  ( ki bizim ülkemizde girişimciliğin önündeki en büyük engellerden biri bu 🙂 1991 reformları ile , kurumlar vergisi oranını yüzde 52’den yüzde 30’a düşürdü. (Bugün İsveç’in kurumlar vergisi oranı, yüzde 22, ABD’nin yüzde 39) 

Persson, “1991 yılına kadar İsveç vergi sistemi yeni, küçük ve daha az sermayeli yoğun firmaları küçümserken, büyük firmaları ve kurumsal mülkiyeti beğeniyordu” dedi. 2000’li yıllarda İsveç, miras vergisinden ve varlıklı insanlara vergiden kurtuldu; bu da insanları daha fazla para kazandırmaya ve genellikle ekonomiye yeniden yatırım yapmaya teşvik etti. Braunerhjelm, “Daha fazla sermaye vardı, bu nedenle melek yatırımcılar ortaya çıkmaya başladı” dedi.

Stockholm Ekonomi Okulu’ndan bir ekonomist olan Tino Sanandaji, kurum vergilerinin kesilmesinin, yeni iş yaratma kıvılcımını garanti ettiği anlamına gelmediğini söyledi. Bunun üzerine, bu kesintiler ekonomik eşitsizliği de artırabilir diye düşünüyordu 🙂 Ancak İsveç’in amacı, hedeflenen vergi indirimleriyle ekonomiyi daha dinamik hale getirmekti! İsveç, yüksek gelir vergileriyle yaşama konusunda bir üne sahip ancak bugün bu vergiler eskiye oranla çok daha düşük ve hatta şirketler için diğer gelişmiş ülkelerdekinden daha düşük. 1991’de başlayan reformlar, en üst marjinal gelir vergisi oranını yüzde 85’ten yüzde 57’ye düşürdü ve bugün vergi sistemi nispeten eşit. Mesela oyun şirketi Mojang, 2014’te 2.5 milyar dolara Microsoft tarafından satın alındı. Ve yabancı firmalarla rekabet edemeyen verimsiz yerli firmalar yeni şirketlerin ortaya çıkabileceği bir boşluk yaratarak işinden çıkma eğilimi gösterdiler. İsveç şirketlerinin yabancı sahiplik oranı 1989’da yüzde 7 iken 1999’da yüzde 40’a yükseldi.

32 milyon dolarlık finansman sağlayan İsveçli bir e-ticaret şirketi olan Tictail’in kurucularından biri olan Birk Nilson’ın deneyimini ele alalım!

Ekran Resmi 2017-11-01 16.53.38

33 yaşındaki Nilson, 11 yaşında kodlamayı öğrendi. Lise yıllarında teknoloji alanında çalışmaya başladı ve 16 yaşındayken bir İsveç dergisi için bir blog hazırladı. 19 yaşına geldiğinde şuanki co founderlarıyla tanıştı. Kurucuları ile şirketi Tictail üzerinde çalışmaya başladı. Birçok İsveç start-up’inde olduğu gibi, Tictail global bir şirket olarak başladı ve Nilson ve kurucuları her zaman uluslararası pazarlarda satış yapmayı planladılar. İsveç’in büyüklüğü, şirketlerinin ürünleri için sınırlı bir pazar olduğu anlamına geldiğinden, şirketler çoğunlukla uluslararası alanda satış yapmayı planlıyordu. ABD’de tersine, firmalar yabancı rakipleri ve rakipleri ile yüzleşmek zorunda kalmadan neredeyse yalnızca ülkedeki tüketicilerin büyük tabanına odaklanmayı göze alıyor. “İhracatı düşünmek için biraz büyüdük” dedi Nilson.

Tictail son zamanlarda merkezini New York’a taşıdı ve Doğu Yakasında bir mağaza açtı. ABD şu anda Tictail’in en büyük pazarı. Bütün bu dinamikler, yaratılan işler, insanlara yeni bir işkolu olarak geri dönüyordu. OECD’ye göre, en az üç yıl hayatta kalan İsveç şirketleri, ekonomideki her 100 işkoluna kıyasla 5 yeni işkolu yaratıyor, (ancak bu rakam ABD’de sadece iki !) OECD ekonomisti Calvino,” İsveç’teki toplam iş yaratımına baktığımızda diğer ülkelere kıyasla en iyi performans gösteren ülkelerden biri.  İsveç’teki yeni kurulan startupların %26’sı 3 sene dayanamadan kapanıyor. ” dedi.

İsveç’in etkileyici start-up ekonomisi, ülkenin nasıl kurulduğuna dair bize bazı mesajları veriyor. Mesela, sosyal güvenlik ağı, girişimcilerin risk almak konusunda kendilerini güvende hissetmelerine yardımcı oluyor. İsveç’te üniversiteler ücretsiz ve öğrenciler, herkesin yüksek öğrenim görmesine olanak tanıyan yaşam masrafları için kredi alabiliyor +sağlık hizmetleri de ücretsiz 🙂 Bu faydalar göz önünde bulundurulduğunda insanlar yeni bir iş yaratmak için, yeni bir işe girişmek için bir korkuya kapılmıyor ve girişimciler risk almaktan çekinmiyor çünkü nasıl olsa devlet onlara işler ters giderse her türlü hizmeti ve yardımı sunmakta!

İsveç bünyesindeki Girişim ve İnovasyon Bakanı Mikael Damberg, “Yenilikçi bir ülke olmak istiyorsanız, risk almak için, cesaretlendirmek için insanlara güvenlik sağlamalısınız” dedi. Örneğin, Birk Nilson, şirketinin batması durumunda hâlâ sağlık sigortası kapsamında olacağını biliyordu veya ödemek için herhangi bir öğrenci kredisi borcu yoktu. “Eğer iflas etseniz bile, iflas başvurusunda bulunsanız bile İsveç’in iyi bilinen ve sizi koruyan bir sistemi var” dedi. “Dolayısıyla, risk almanın, ABD’de olduğu gibi İsveç’te de korkutucu olmadığını düşünüyorum” diye ekledi.

İsveç küçük bir ülke olduğu için Nilson ve kurucu ortakları sıklıkla Spotify ve Klarna ve diğer başarılı girişimlerden tavsiye aldılar. Girişimciler arasında bilgi paylaşımının kişilerin üretkenliğine etki edeceğini düşünüyorlardı. Utrecht Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden profesör olan Erik Stam, “İsveç’teki insanların diğer ülkelere göre birbirine daha fazla güven duyduğunu ve  birbirleriyle çalışmak için karmaşık sözleşmeler yapma ihtimaline gerek duymadıklarını söylüyor. Bu güven yüzünden çalışanların çalıştıkları işlerde esneklik kazanması ve yeni fikirler üretmesi kolaylaşıyor.” diye de ekliyor.

Buna paralel olarak İsveç, kendi işleri dışındaki işlere de yardımcı olan kişiler ve şirketler ile örnek bir ülke! Örneğin, telekomünikasyon şirketi Ericsson’un içerisinde Ericsson Garaj adlı bir bölüm var. Burada çalışanlar, giyilebilir teknolojiden tutun yaşlı insanlara yardım eden pek çok proje üstünde çalışıyorlar. 

Elbette, İsveç’in sisteminin, bir şirketin çalıştırılmasını ve çalıştırılmasını zorlaştırabilecek kısımları da var. İsveçli bir sanayi devi Mellby Gård’in kurucusu ve başkanı olan Rune Andersson, orta sınıfın gelir vergilerinin diğer ülkelerin vergilerine göre çok yüksek olması nedeniyle yetenekli çalışanların yurtdışından alınmasının ve ülkeye yerleşmeye ikna edilmesinin zor olduğunu söylüyor. Ve İsveç şu anda, birçok yeni şirketin muhtemel işe alımları ikna etmek için sunduğu bir tazminat biçimi olan hisse senedi opsiyonları için bir gelir vergisi tahsil ediyor. (Hükümet, bu politikayı önümüzdeki yılın başında değiştiricekmiş.) Ancak İsveç, dinamik bir ekonominin nispeten yüksek vergiler ve sağlam bir güvenlik ağı ile ayakta kalabileceğine inanıyor ve hatta kanıtlıyor. Ayrıca, ekonomilerin zaman içinde, yeni işletmelerin az ve çok geliştiği yerlerden, geliştiği yerlere doğru değişebileceğini de kanıtlıyor. Andersson, kendi işine başladıktan sonraki 25 yılda İsveç’in girişimciler için daha iyi konumda bir ülke olduğunu düşünüyor. Diğer ülkelerinde daha fazla önlem alarak ve kişilere daha fazla güvence sağlayarak girişimciliğe olan ilgiyi arttırılması gerektiğini düşünmekteler.

Yabancı bir siteden alıntılayarak kendi düşüncelerimi de eklediğim bu yazıyı umarım beğenmişsinizdir. Ülkemizde girişimcilik ekosisteminin gelişmesi için kendimce çabalayan biri olarak İsveç gibi bir ülkenin halkına sunduğu imkanlar çok hoşuma gitti! Darısı bizim ülkemizin başına diyerek sözlerimi bitiriyorum 🙂 Sevgiler

Ege Tütüncü

 

 

2 comments

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s